Kresowianie. Zgodnie z tradycją

Opublikowano: poniedziałek, 22, styczeń 2018 21:04
Józef Żarski

Kresowianie. Zgodnie z tradycjąKolędą " Bóg się rodzi" chór „Echo z Dębowego Lasu” z DPS w Kostrzynie nad Odrą rozpoczął spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Autorem tej kolędy jest poeta, Kresowianin Franciszek Karpiński. W pięknej rotundzie Zespołu Szkół licznie zebrali się członkowie Klubu i zaproszeni goście w osobach: Andrzej Kail (radny Powiatu Gorzowskiego), Marek Tatarewicz (przewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą), Andrzej Kunt (burmistrz miasta), ks. kan. prałat dr Wojciech Skóra (proboszcz Parafii pw. NMP Matki Kościoła), Maria Bożek (prezes Oddziału TMLiKP-W w Gorzowie Wlkp.), Leszek Naumowicz (dyrektor Zespołu Szkół i radny miejski), Tadeusz Łysiak (wiceprzewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą), Michał Kunt (wiceprzewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą), Helena Rudaniecka (radna miejska) i Ireneusz Materyński (z-ca dyrektora Zespołu Szkół).

Kresowianie. Zgodnie z tradycją

Gościnnie wystąpiły dwa chóry: „Echo z Dębowego Lasu” oraz „Śpiewaj Mi” z Bogdańca. Po powitaniu zebranych zabrzmiały kolejne kolędy w wykonaniu kostrzyńskiego chóru. Pięknie brzmiały: „Gdy się rodziłeś, Panie”, „Dziś w stajence”, „Kolęda na niebie”, „Pastorałka od serca” i inne. Chór „Echo z Dębowego Lasu” wystąpił w składzie: Bogusława Strojnowska, Wiesława Sołtys, Zofia Kowalczyk, Janina Dziemidowicz, Alicja Kruszak, Stanisława Żuklińska, Adrianna Nizińska, Renata Wawrzyniak, Pamela Różanowska, Józef Lewandowski, Ireneusz Combrzyński i Jan Piśko (kierownik zespołu). W wykonaniu chóru z Bogdańca usłyszeliśmy kolejne kolędy i pastorałki. Nie ma bowiem piękniejszych kolęd i pastorałek niż polskie. Mamy wielu twórców naszych kolęd i pastorałek jak: Fr. Karpińki, M. Sęp-Sarzyński, A. Morsztyn, Z. Naskowski, F. Nowowiejski,  W. Lutosławski i inni. W polskim dorobku kulturowym zachowało się ich ponad pięćset.

Kresowianie. Zgodnie z tradycją

Życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania mową wiązaną złożyła Adela Pawlukiewicz. W swoim wierszu „Nowy Rok” życzyła wszystkim: „Niech ten Nowy Rok / Rozproszy życia mrok / I niech prowadzi nas bez stresu / Od sukcesu do sukcesu.” Na zakończenie części artystycznej wystąpiły łącznie obydwa chóry i zaśpiewały kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Zebrani nie byli tylko biernymi słuchaczami prezentowanych utworów, ale włączali się do wspólnego śpiewania.

Kresowianie. Zgodnie z tradycją

Ks. prałat W. Skóra pięknie podziękował Zarządowi Klubu za zaproszenie, złożył wszystkim najlepsze życzenia noworoczne i po krótkiej modlitwie zachęcił do dzielenia się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy do wspólnego, pięknie udekorowanego stołu wigilijnego. Był na nim barszcz czerwony, pierogi, kawa, herbata i ciasto. Szczególnie przypadły zebranym do smaku pierogi. Sądzę, że jest w tym wielka zasługa Moniki Juszkiewicz - właścicielki Pawilonu Gastronomicznego w Zespole Szkół. Dziękujemy, Pani Moniko.

W części roboczej przewodniczący Klubu przedstawił jego zadania na I kwartał br. Są to: zebranie sprawozdawczo-wyborcze (2 marca 2018 roku) i organizacja wycieczki do Lwowa (12-16 lipca 2018 roku).

Kresowianie. Zgodnie z tradycją

Za zorganizowanie spotkania opłatkowego chciałbym serdecznie podziękować dyrektorowi Zespołu Szkół Leszkowi Naumowiczowi, nauczycielce ZS Ewie Dumańskiej, Halinie Kochanowskiej, Bogusławie Strojnowskiej i Kazimierzowi Czyżewskiemu. Słowa podziękowania kieruję pod adres chórów: „Echo z Dębowego Lasu” z DPS w Kostrzynie nad Odrą oraz „Śpiewaj MI” z Bogdańca. Obydwa zespoły wspaniale prowadzi znany powszechnie Jan Piśko. Spotkanie nasze mogło się odbyć w takim zakresie kulinarnym dzięki naszemu darczyńcy, a był nim Jarosław Błażków - właściciel Zakładu Budowlanego w Witnicy. Dziękujemy.

Pani Łucja, uczestniczka spotkania, powiedziała do swojej koleżanki: „Jeszcze nigdy nie byłam na tak pięknej wieczerzy wigilijnej”. Niech jej słowa będą podsumowaniem tego spotkania. Wszystkim jego uczestnikom życzę SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!