koronawirus-baner

Kostrzyński MOSiR dziękuje

II Puchar Polski Kadetów. Sukces kostrzyńskich zapasów. Kostrzyński MOSiR dziękuje. W dniach 29 - 31 marca br. w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą odbył się II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięło udział aż 177 zapaśników z 43 klubów zapaśniczych z Polski. W ocenie prezesa PZZ Andrzeja Suprona, członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ Michała Jaworskiego, trenera kadry narodowej Piotra Szczeponioka, sędziego głównego Michała Łojewskiego, kadry szkoleniowej klubów startujących, zawody stały na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym, były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. 

Zapewniono uczestnikom niesamowitą rywalizację sportową, zapewniono promocję przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lepszego postrzegania organizatora, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczestników, sędziów i gości II Pucharu Polski Kadetów. Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem (praktycznie co do minuty), dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie, bogato i kolorowo udekorowana hala widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów. 

Już w piątek 29.03. od godziny 14.00 do Kostrzyna nad Odra zawitały pierwsze ekipy zapaśnicze, by jeszcze tego samego dnia już z udziałem 177 zawodników i ponad 50- osobowej kadry szkoleniowej, w obecności 14 sędziów przystąpić do weryfikacji, ważenia i przeglądu lekarskiego. Na odprawie technicznej dokonano omówienia wszelkich spraw związanych z zasadami przebiegu zawodów i walk zapaśniczych. Dzień później 30.03. od godziny 9.00 do 13.30 odbyły się walki eliminacyjne w pierwszych seriach w dziesięciu kategoriach wagowych. O godzinie 15.00 z udziałem zaproszonych gości, licznych kibiców, sędziów, zawodników odbyła się ceremonia otwarcia II Pucharu Polski. Prowadzący otwarcie dyrektor MOSiR, główny organizator Pucharu Polski Zygmunt Mendelski poprosił o powitanie uczestników zawodów w imieniu starosty powiatu gorzowskiego Michała Wasilewskiego i radnych powiatowych, przewodniczącego Rady Powiatu Karola Zieleńskiego, w imieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą głos zabrał Marek Tatarewicz. Oficjalnego otwarcia II PP , z życzeniami miłego pobytu w Kostrzynie nad Odrą oraz osiągnięciem jak najlepszych wyników, dokonał Andrzej Kunt – burmistrz Miasta. Tak się złożyło, że tegoroczne zawody zapaśnicze uświetniły Jubileusz 55 lat działalności kostrzyńskich zapasów i zważywszy, że:

    • Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na inwestycję pod nazwą „Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego, zadanie które rekomendowane zostało do dofinansowania przez Polski Związek zapaśniczy w Warszawie,
    • Miasto Kostrzyn nad Odrą od 55 lat jest kolebką sportu zapaśniczego, a zajmujące się szkoleniem w tej dyscyplinie sportu SKF „Olimp” i UKS „Jedynka” mogą się poszczycić wieloma wybitnymi zawodnikami, którzy dotychczas zdobyli 213 medali mistrzostw Polski, Pucharu Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz że kostrzynianie wielokrotnie reprezentowali nasz kraj na zapaśniczych mistrzostwach Europy i Świata, gdzie również zdobywali medale, a także rywalizowali o start w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, Sydney i Atenach,
    • Miasto Kostrzyn nad Odrą od 30 lat jest organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów, Pucharu Polski Kadetów, Mistrzostw Polski Seniorów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, były także okazją do podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Polskim Związkiem Zapaśniczym w Warszawie reprezentowanym przez Andrzeja Suprona – prezesa PZZ, a Miastem Kostrzyn nad Odrą reprezentowanym przez Andrzeja Kunta – burmistrza Miasta i Zygmunta Mendelskiego - dyrektora MOSiR w zakresie określenia ram współpracy pomiędzy PZZ a Miastem Kostrzyn nad Odrą w zakresie wykorzystania „Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego zlokalizowanego w hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą, która administrowana będzie przez kostrzyński Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekt ten służyć będzie organizacji szkolenia centralnego i wydarzeń sportowych w tym zapaśniczych, organizacji szkolenia w zapasach styl klasyczny kostrzyńskim klubom SKF „Olimp” i UKS „Jedynka”, prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów SP nr 1.

II Puchar Polski był także okazją do wręczenia najwyższych wyróżnień nadanych przez Polski Związek Zapaśniczy. „Złote Medale” za całokształt działań na rzecz rozwoju i propagowania polskich zapasów, za wspieranie wszelkich inicjatyw popularyzowania sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą otrzymali: Andrzej Kunt, burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra, Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR, Andrzej Kail, dyrektor marketingu K – S SSE, Artur Grzelczak, v-ce prezes SKF „Olimp” i Antoni Żołna, trener koordynator zapasów SKF „Olimp”. Głos zabrał prezes PZZ Andrzej Supron, który pogratulował wyróżnionym i podziękował wszystkim za wieloletni całokształt działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju sportu zapaśniczego. 

Od godziny 15.25 na centralnej macie zapaśniczej zrobiło się bardzo kolorowo i wesoło za sprawą fantastycznego występu formacji tanecznej „ROLL DANCE” działającej przy Kostrzyńskim Centrum Kultury, której choreografem jest pan Jacek Jobke z Gorzowa Wlkp. Po zakończeniu części artystycznej od godziny 16.00 do 19.00 toczyły się kolejne walki w poszczególnych wagach, aż do wyłonienia półfinalistów. W niedzielę 31.03. od godziny 9.00 rozgrywano już walki o medale, gdzie emocje sportowe sięgnęły zenitu. Śledzący zmagania kibice z Kostrzyna mocno trzymali kciuki za reprezentantów SKF „Olimp”, którzy pięknie włączyli się w walkę o zdobycze medalowe, przypieczętowując zdobyciem złota, dwóch brązowych medali oraz …. wygraniem klasyfikacji zespołowej II Pucharu Polski, wyprzedzając 42 klubowe reprezentacje. Od godziny 11.30 trwała najprzyjemniejsza chwila dla najlepszych gladiatorów, tj. wręczenie pięknych medali, pucharów, dyplomów w dziesięciu kategoriach wagowych. Nagrody wręczali: Michał Jaworski, Andrzej Kail, Artur Grzelczak, Mieczysław Jaszcz, Albert Wawrzyniak, Mariusz Staniszewski, Zygmunt Mendelski. Po godzinie 14.00 wszystkie przyjezdne ekipy opuściły przyjazny dla sportu Kostrzyn nad Odrą, a wydarzenia II Pucharu Polski przeszły już do historii. Drodzy sympatycy, trenerzy, zawodnicy, kibice i przyjaciele kostrzyńskich zapasów.

Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji, sportowego oraz organizacyjnego sukcesu II Pucharu Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny. Składam podziękowania panu Andrzejowi Supronowi – prezesowi PZZ Warszawa, v-ce mistrzowi Igrzysk Olimpijskich, multimedaliście mistrzostw Świata i Europy, panu Michałowi Wasilewskimu – staroście powiatu gorzowskiego, z-cy starosty pani Magdalenie Słomińskiej, panu Andrzejowi Kuntowi – burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, panu Zbigniewowi Biedulskiemu – z-cy burmistrza, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki pani Marzenie Brenk – Sułkowskiej, przewodniczącemu Rady Powiatu panu Karolowi Zieleńskiemu, przewodniczącemu Rady Miasta panu Markowi Tatarewiczowi, panu Michałowi Kunt – z-cy przewodniczącego Rady Miasta – za promowanie II Pucharu Polski oraz za okazaną wszelką pomoc.
Dziękuję, kostrzyńskim radnym Rady Powiatu Gorzowskiego Mieczysławowi Jaszcz, Andrzejowi Kailowi, Zygmuntowi Mendelskiemu oraz radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą: Markowi Tatarewiczowi, Michałowi Kunt, Helenie Rudanieckiej, Monice Sądej, Leszkowi Naumowiczowi, Mariuszowi Staniszewskiemu, Ryszardowi Andrys, Piotrowi Dziekanowi - za uczestnictwo w oficjalnym otwarciu PP, za wsparcie i propagowanie imprezy zapaśniczej oraz za okazaną wszelką pomoc w jej organizacji,
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:

 • panu Andrzejowi Supronowi – prezesowi POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO w Warszawie,
 • panu Krzysztofowi Kielcowi – prezesowi KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ,
 • panu Andrzejowi Kailowi - dyrektorowi marketingu K – S SSE, prezesowi SKF „Olimp”,
 • panu Arturowi Grzelczakowi – v-ce prezesowi SKF „Olimp”
 • panu Arturowi Żołnie – prezesowi UKS „Jedynka”,
 • panu Henrykowi Derejczykowi i panu Michałowi Jarczyńskiemu - prezesom ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA,
 • panu Michałowi Wasilewskiemu - staroście POWIATU GORZOWSKIEGO,
 • panu Olgierdowi Kłaptoczowi - prezesowi MIEJSKICH ZAKŁADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą,
 • pani Anecie Staniszewskiej - dyrektor BGŻ BANK PARIBAS,
 • pani Edycie Staniszewskiej - dyrektor GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Barlinku, oddział Kostrzyn nad Odrą,
 • panu Krzysztofowi Wojciechowskiemu - prezesowi firmy „RAVEN” Sp. z o.o., panu Robertowi Szczepkowskiemu – prezesowi firmy HANKE TISSUE Sp. z o.o.
 • panu Alexowi Nielsen prezesowi firmy POLCHAR,
 • panu Witoldowi Zając - dyrektorowi WENDRE POLSKA Sp. z o.o.,
 • państwu Anecie i Ireneuszowi Suchomel - właścicielom firmy IKAA  SUCHOMEL,
 • pani Annie Borowskiej – właścicielce MULTIBOR,
 • panu Jeremiemu Filusiowi – prezesowi firmy FILIUS METAL,
 • panu Markowi Markowskiemu - właścicielowi firmy OK – STYL,
 • panu Stefanowi Bilińskiemu - prezesowi INTERMARCHE,
 • panu Grzegorzowi Moczulskiemu – prezesowi BRICOMARCHE, 
 • panu Tomaszowi Walickiemu - dyrektorowi marketingu ICT POLAND,
 • panu Mieczysławowi Jaszcz - właścicielowi pralni „PERFEKT”,
 • pani Barbarze Pulkowskiej - właścicielce hurtowni PAVLUS,
 • panom Mariuszowi i Tomaszowi Iwaszkom – właścicielom firmy Metal Technik - Ogrodzenia Metalowe

- za wsparcie finansowe, rzeczowe zawodów zapaśniczych oraz za okazaną pomoc,

 • panu Leszkowi Naumowiczowi, dyrektorowi Zespołu Szkół – za pomoc w udostepnieniu obiektu sportowego,
 • zespołowi ROLL DANCE - za część artystyczną ze znakomitym występem grup tanecznych,
 • młodym kostrzyńskim zapaśnikom SKF „Olimp” - za pomoc w przygotowaniu areny zapaśniczej,
 • pracownikom MOSiR – pani/panu Wiollecie Dybcio, Wiollecie Krupie, Mariuszowi Staniszewskiemu, Romanowi Bućkowskiemu, Władysławowi Kędziorowi, Bartłomiejowi Suskiemu, Antoniemu Żołnie oraz panu Arturowi Żołnie – prezesowi UKS „Jedynka” - za przygotowanie obiektu hali sportowej, za ogromny wkład pracy oraz za realizację wszelkich zadań związanych z całokształtem organizacji i przebiegu tej największej w 2019 roku centralnej imprezy zapaśniczej.

Dla organizatora tej imprezy, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, było to duże przedsięwzięcie, wymagające wkładu ogromu pracy pracowników, zaangażowania i poświęcenia.
Serdecznie dziękuję pani Ewie Grzelczak oraz dr Wojciechowi Guli – za czuwanie nad zdrowiem zapaśników, za zabezpieczenie medyczne. Dziękuję panu Sławomirowi Dudzie – za pomoc w załadunku i rozładunku mat zapaśniczych, wszelkiej dekoracji, sprzętu i urządzeń, za zabezpieczenie transportu.
Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, trenerom – reprezentującym Nasze Miasto w zawodach, za postawę, za dostarczenie sportowych emocji, za złoty medal Marcela Kaczmarka, zdobyte brązowe medale przez Kewina Metela i Mateusza Borysewicza – Woźnickiego, za wywalczenie wysokich V miejsc przez Oskara Piekutowskiego, Lucjana Rojewskiego, Kacpra Miklaszewskiego, VII miejsca przez Filipa Musiałowskiego oraz za zajęcie przez SKF „Olimp” Kostrzyn nad Odrą I miejsca w klasyfikacji zespołowej.


Słowa uznania i gratulacje kieruję do: Mateusza Borysewicza – Woźniackiego – za zdobycie pucharu „Najlepszego zawodnika Miasta Kostrzyn nad Odrą”, Kewina Metela – za zdobycie pucharu „Najlepszego Zawodnika Powiatu Gorzowskiego”, Grzegorza Hildebranda – za zdobycie pucharu „Najlepszgo zawodnika Ziemi Lubuskiej” oraz Marcela Kaczmarka – za zdobycie pucharu „Najlepszego zawodnika II Pucharu Polski”.

Dziękuję:

 • kierownictwu hotelu „BASTION” w Kostrzynie nad Odrą, panu Witoldowi Wiśniewskiemu oraz panu Dariuszowi Zacharze, 
 • Państwu Monice i Tomaszowi Krogulewskim – właścicielom restauracji - pizzerii „HEJ” w Kostrzynie nad Odrą,
 • Właścicielowi „Domu Turysty” w Kostrzynie nad Odrą 

- za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip krajowych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz trenera kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników polskich klubów sportowych. 

Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za udział w śledzeniu przebiegu zawodów oraz za stworzenie miłej atmosfery. Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu. Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie i pięknie DZIĘKUJĘ.

Z poważaniem


Dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski

Galeria Otwarcie

Galeria Sesja poranna 30 marca

Galeria 31 marca


Galeria Dekoracja

 

 

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo