Kostrzyński MOSiR dziękuje

Opublikowano: środa, 24, kwiecień 2019 12:48
Zygmunt Mendelski

II Puchar Polski Kadetów. Sukces kostrzyńskich zapasów. Kostrzyński MOSiR dziękuje. W dniach 29 - 31 marca br. w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą odbył się II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. Impreza nadana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie w pełni spełniła plany, zamierzenia i oczekiwania w jego realizacji. W zawodach wzięło udział aż 177 zapaśników z 43 klubów zapaśniczych z Polski. W ocenie prezesa PZZ Andrzeja Suprona, członka Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, delegata technicznego PZZ Michała Jaworskiego, trenera kadry narodowej Piotra Szczeponioka, sędziego głównego Michała Łojewskiego, kadry szkoleniowej klubów startujących, zawody stały na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym, były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. 

Zapewniono uczestnikom niesamowitą rywalizację sportową, zapewniono promocję przedsięwzięcia oraz wspaniałą atmosferę, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego lepszego postrzegania organizatora, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przez wszystkich uczestników, sędziów i gości II Pucharu Polski Kadetów. Sportowy maraton przebiegł zgodnie z programem (praktycznie co do minuty), dostarczając zgromadzonym kibicom okazji do śledzenia walk na jak najwyższym poziomie. Pięknie, bogato i kolorowo udekorowana hala widowiskowo - sportowa Zespołu Szkół jeszcze bardziej znacząco podniosła rangę zapaśniczych zawodów. 

Już w piątek 29.03. od godziny 14.00 do Kostrzyna nad Odra zawitały pierwsze ekipy zapaśnicze, by jeszcze tego samego dnia już z udziałem 177 zawodników i ponad 50- osobowej kadry szkoleniowej, w obecności 14 sędziów przystąpić do weryfikacji, ważenia i przeglądu lekarskiego. Na odprawie technicznej dokonano omówienia wszelkich spraw związanych z zasadami przebiegu zawodów i walk zapaśniczych. Dzień później 30.03. od godziny 9.00 do 13.30 odbyły się walki eliminacyjne w pierwszych seriach w dziesięciu kategoriach wagowych. O godzinie 15.00 z udziałem zaproszonych gości, licznych kibiców, sędziów, zawodników odbyła się ceremonia otwarcia II Pucharu Polski. Prowadzący otwarcie dyrektor MOSiR, główny organizator Pucharu Polski Zygmunt Mendelski poprosił o powitanie uczestników zawodów w imieniu starosty powiatu gorzowskiego Michała Wasilewskiego i radnych powiatowych, przewodniczącego Rady Powiatu Karola Zieleńskiego, w imieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą głos zabrał Marek Tatarewicz. Oficjalnego otwarcia II PP , z życzeniami miłego pobytu w Kostrzynie nad Odrą oraz osiągnięciem jak najlepszych wyników, dokonał Andrzej Kunt – burmistrz Miasta. Tak się złożyło, że tegoroczne zawody zapaśnicze uświetniły Jubileusz 55 lat działalności kostrzyńskich zapasów i zważywszy, że:

II Puchar Polski był także okazją do wręczenia najwyższych wyróżnień nadanych przez Polski Związek Zapaśniczy. „Złote Medale” za całokształt działań na rzecz rozwoju i propagowania polskich zapasów, za wspieranie wszelkich inicjatyw popularyzowania sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą otrzymali: Andrzej Kunt, burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odra, Zygmunt Mendelski, dyrektor MOSiR, Andrzej Kail, dyrektor marketingu K – S SSE, Artur Grzelczak, v-ce prezes SKF „Olimp” i Antoni Żołna, trener koordynator zapasów SKF „Olimp”. Głos zabrał prezes PZZ Andrzej Supron, który pogratulował wyróżnionym i podziękował wszystkim za wieloletni całokształt działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju sportu zapaśniczego. 

Od godziny 15.25 na centralnej macie zapaśniczej zrobiło się bardzo kolorowo i wesoło za sprawą fantastycznego występu formacji tanecznej „ROLL DANCE” działającej przy Kostrzyńskim Centrum Kultury, której choreografem jest pan Jacek Jobke z Gorzowa Wlkp. Po zakończeniu części artystycznej od godziny 16.00 do 19.00 toczyły się kolejne walki w poszczególnych wagach, aż do wyłonienia półfinalistów. W niedzielę 31.03. od godziny 9.00 rozgrywano już walki o medale, gdzie emocje sportowe sięgnęły zenitu. Śledzący zmagania kibice z Kostrzyna mocno trzymali kciuki za reprezentantów SKF „Olimp”, którzy pięknie włączyli się w walkę o zdobycze medalowe, przypieczętowując zdobyciem złota, dwóch brązowych medali oraz …. wygraniem klasyfikacji zespołowej II Pucharu Polski, wyprzedzając 42 klubowe reprezentacje. Od godziny 11.30 trwała najprzyjemniejsza chwila dla najlepszych gladiatorów, tj. wręczenie pięknych medali, pucharów, dyplomów w dziesięciu kategoriach wagowych. Nagrody wręczali: Michał Jaworski, Andrzej Kail, Artur Grzelczak, Mieczysław Jaszcz, Albert Wawrzyniak, Mariusz Staniszewski, Zygmunt Mendelski. Po godzinie 14.00 wszystkie przyjezdne ekipy opuściły przyjazny dla sportu Kostrzyn nad Odrą, a wydarzenia II Pucharu Polski przeszły już do historii. Drodzy sympatycy, trenerzy, zawodnicy, kibice i przyjaciele kostrzyńskich zapasów.

Niniejszym pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji, sportowego oraz organizacyjnego sukcesu II Pucharu Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny. Składam podziękowania panu Andrzejowi Supronowi – prezesowi PZZ Warszawa, v-ce mistrzowi Igrzysk Olimpijskich, multimedaliście mistrzostw Świata i Europy, panu Michałowi Wasilewskimu – staroście powiatu gorzowskiego, z-cy starosty pani Magdalenie Słomińskiej, panu Andrzejowi Kuntowi – burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, panu Zbigniewowi Biedulskiemu – z-cy burmistrza, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki pani Marzenie Brenk – Sułkowskiej, przewodniczącemu Rady Powiatu panu Karolowi Zieleńskiemu, przewodniczącemu Rady Miasta panu Markowi Tatarewiczowi, panu Michałowi Kunt – z-cy przewodniczącego Rady Miasta – za promowanie II Pucharu Polski oraz za okazaną wszelką pomoc.
Dziękuję, kostrzyńskim radnym Rady Powiatu Gorzowskiego Mieczysławowi Jaszcz, Andrzejowi Kailowi, Zygmuntowi Mendelskiemu oraz radnym Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą: Markowi Tatarewiczowi, Michałowi Kunt, Helenie Rudanieckiej, Monice Sądej, Leszkowi Naumowiczowi, Mariuszowi Staniszewskiemu, Ryszardowi Andrys, Piotrowi Dziekanowi - za uczestnictwo w oficjalnym otwarciu PP, za wsparcie i propagowanie imprezy zapaśniczej oraz za okazaną wszelką pomoc w jej organizacji,
Serdecznie dziękuję instytucjom i firmom:

- za wsparcie finansowe, rzeczowe zawodów zapaśniczych oraz za okazaną pomoc,

Dla organizatora tej imprezy, jakim był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, było to duże przedsięwzięcie, wymagające wkładu ogromu pracy pracowników, zaangażowania i poświęcenia.
Serdecznie dziękuję pani Ewie Grzelczak oraz dr Wojciechowi Guli – za czuwanie nad zdrowiem zapaśników, za zabezpieczenie medyczne. Dziękuję panu Sławomirowi Dudzie – za pomoc w załadunku i rozładunku mat zapaśniczych, wszelkiej dekoracji, sprzętu i urządzeń, za zabezpieczenie transportu.
Serdecznie dziękuję kostrzyńskim zapaśnikom, trenerom – reprezentującym Nasze Miasto w zawodach, za postawę, za dostarczenie sportowych emocji, za złoty medal Marcela Kaczmarka, zdobyte brązowe medale przez Kewina Metela i Mateusza Borysewicza – Woźnickiego, za wywalczenie wysokich V miejsc przez Oskara Piekutowskiego, Lucjana Rojewskiego, Kacpra Miklaszewskiego, VII miejsca przez Filipa Musiałowskiego oraz za zajęcie przez SKF „Olimp” Kostrzyn nad Odrą I miejsca w klasyfikacji zespołowej.


Słowa uznania i gratulacje kieruję do: Mateusza Borysewicza – Woźniackiego – za zdobycie pucharu „Najlepszego zawodnika Miasta Kostrzyn nad Odrą”, Kewina Metela – za zdobycie pucharu „Najlepszego Zawodnika Powiatu Gorzowskiego”, Grzegorza Hildebranda – za zdobycie pucharu „Najlepszgo zawodnika Ziemi Lubuskiej” oraz Marcela Kaczmarka – za zdobycie pucharu „Najlepszego zawodnika II Pucharu Polski”.

Dziękuję:

- za bardzo dobre stworzone warunki zakwaterowania i wyżywienia, za miłą obsługę ekip krajowych, gości z Polskiego Związku Zapaśniczego, sędziów oraz trenera kadry szkoleniowej, kierowników ekip, zawodników polskich klubów sportowych. 

Dziękuję wszystkim kostrzyńskim sympatykom i kibicom, za udział w śledzeniu przebiegu zawodów oraz za stworzenie miłej atmosfery. Dziękuję Państwu oraz wszystkim tym, którzy zażyczyli sobie bezimienność, za okazaną pomoc przyczyniając się do wspólnego sportowego i organizacyjnego sukcesu. Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie i pięknie DZIĘKUJĘ.

Z poważaniem


Dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski

Galeria Otwarcie

Galeria Sesja poranna 30 marca

Galeria 31 marca


Galeria Dekoracja