Porozumienie z PZW podpisane!

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020 21:14
PN "Ujście Warty"

3002Informujemy wędkarzy, że po raz kolejny zostało podpisane porozumienie pomiędzy Parkiem Narodowym "Ujście Warty", a Polskim Związkiem Wędkarskim (Okręg w Gorzowie Wlkp.). Zgodnie z nim,  w  2020 r. , członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu w Gorzowie Wlkp. i posiadający opłaconą za 2020 r. składkę PZW, są uprawnieni do uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie Parku bez konieczności wykupywania osobnej licencji.  Wędkarze, nie zrzeszeni w Okręgu Gorzowskim, podobnie jak w poprzednich latach, oprócz karty wędkarskiej, powinni wykupić stosowne zezwolenie (licencję) w siedzibie Parku.

Wszystkich wędkujących na terenie Parku prosimy o stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony przyrody i zasad udostępniania Parku do amatorskiego połowu ryb, udostępnienia Parku w celach turystycznych oraz regulaminu Amatorskiego Połowu ryb PZW.